პანორამა – ბიბლიის ავტორიტეტულობა [ნაწილი მე- 3 – ბიბლიის ტექსტის ავთენტურობა]

ავთენტურია თუ არა ბიბლიის ტექსტი? ძველი და ახალი აღთქმის რამდენი ხელნაწერი მოგვეპოვება მსოფლიოში? უძლებს თუ არა ბიბლიის ტექსტები ტექსტოლოგიურ ანალიზს? უყურეთ გადაცემა “პანორამის” პირველი გამოშვების მესამე ნაწილში”ბიბლიის ტექსტის ავთენტურობა”, ვარლამ რამიშვილსა და ლაშა ბართიასთან ერთად.