8 ნახვა
0 გაზიარება
0 კომენტარი

ტანჯვით გარდასახულნი

“ჩვენი მსუბუქი და ხანმოკლე ტანჯვა დიდ და მომეტებულ საუკუნო დიდებას ქმნის ჩვენთვის.” ( 2კორ.4:17)