ბიბლიის „მეფე ჯეიმსის“ ვერსიის გამოცემის ისტორია

ვიდეო მოიცავს ,,მეფე ჯეიმსის“ ვერსიის სახელით ცნობილი ბიბლიის შექმნის ისტორიას და ასევე მისი გამოცემის პოლიტიკურ და რელიგიურ მიზეზებს…

ტექსტი მალე დაემატება.

ბიბლიის მუზეუმის სხვა ვიდეობი

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში