ბიოგრაფიული ცნობები ჯონ უიკლიფის შესახებ

ვიდეო ცნობებს გვაწვდის ცნობილი ფილოსოფოსისა და თეოლოგის, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის, ჯონ უიკლიფის შესახებ. მას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის თეოლოგიურ და ბიბლიურ სწავლებაში, აგრეთვე ბიბლიის თარგმნაში…

ტექსტი მალე დაემატება.

ბიბლიის მუზეუმის სხვა ვიდეობი

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში