ლათინური ვულგატა

IV საუკუნის მიწურულს პაპმა ტამასუს I მა დაავალა იერონიმეს, რომ გადაეხედა სახარებებისთვის და გაესწორებინა ძველ ლათინურ თარგმანში არსებული შეცდომები. იერონიმე ასეც მოიქცა, აკორექტირებდა და ამავდროულად თარგმნიდა კიდეც ლათინურ ბიბლიას. სწორედ ეს ნაშრომია ცნობილი, როგორც ლათინური ვულგატა.

ტექსტი მალე დაემატება.

ბიბლიის მუზეუმის სხვა ვიდეობი

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში