სეპტუაგინტის მემკვიდრეობა

ალექსანდრე დიდის მიერ სპარსეთის იმპერიის დაპყრობის შემდეგ, როცა იერუსალიმი ბერძნულენოვანი სამყაროს მმართველობის ქვეშ მოექცა, ებრაული გრაგნილები გაგზავნეს იერუსალიმიდან ალექსანდრიაში. სამოცდათორმეტმა სწავლულმა ბერძნულ თარგმანზე მუშაობა 72 დღეში დაასრულა, ამიტომ ბერძნულად სეპტუაგინტა, ანუ სამოცდაათი, გახდა ებრაული ტექსტის ბერძნული ვერსიის აღმნიშვნელი ტერმინი…

ტექსტი მალე დაემატება.

ბიბლიის მუზეუმის სხვა ვიდეობი

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში