უილიამ ტინდეილი – ადამიანი, რომელიც კოცონზე დაწვეს ბიბლიის ინგლისურად თარგმნის გამო

ვიდეო მოიცავს ისტორიას ინგლისელი სწავლული და რეფორმატორი, უილიამ ტინდელის შესახებ, რომელიც იღვწოდა უფლის სიტყვის გასავრცელებლად. მან მოახერხა და ინგლისურად თარგმნა ახალი აღთქმა და ასევე ძველი აღთქმის ნაწილი, მათ შორის იონას წიგნი და ხუთწიგნეული…

ტექსტი მალე დაემატება.

ბიბლიის მუზეუმის სხვა ვიდეობი

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში