უსინათლოთათვის ბიბლია ბრაილამდეც არსებობდა

1842 წელს ფიზიკოსმა სამუელ გრიდლი ჰოუმ გამოსცა ბიბლია, რომლითაც უსინათლონი სარგებლობენ. ნაცვლად იმისა, რომ გამოეყენებინა რელიეფური წერტილების სისტემა, მან ჩვეულებრივი სიტყვები დაწერა რელიეფურად, რასაც ბოსტონური ანბანი ეწოდება…

ტექსტი მალე დაემატება.

ბიბლიის მუზეუმის სხვა ვიდეობი

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში