ჯონ მაქსველი – „ბალანსი“

ბალანსის სრულყოფილად დაცვა შეუძლებელია, რადგან ცხოვრებას პერიოდულობა ახასიათებს. ნებისმიერ დროს შეიძლება დაგერღვეს ბალანსი, მაგრამ თუ დროს რამდენიმე პერიოდად დაყოფთ, ბალანსს შეინარჩუნებთ.

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში