ჯონ მაქსველი – „იგავების შესახებ“

გთავაზობთ, რომ დღეში წაიკითხოთ ძველი აღთქმიდან იგავების ერთი თავი. როდესაც დაასრულებთ იგავების კითხვის და ფიქრის ოცდათერთმეტდღიან პროცესს, გპირდებით, რომ უფრო ბრძენნი იქნებით. ეს დაგეხმარებათ უკეთეს პიროვნებად ჩამოყალიბებაში.

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში