ჯონ მაქსველი – „მადლი“

მოგიწოდებთ, რომ არა მხოლოდ მადლიერები იყოთ იმ მადლისთვის, რომელსაც უფლისგან იღებთ, არამედ იყოთ მადლის გამცემნი (მიუტევოთ, მისცეთ მეორე შანსი). მაშინ, როცა გასცემთ მადლს, თქვენს თავზე განიცდით მის სიუხვეს.

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში