ჯონ მაქსველი – „სიმამაცის შენარჩუნება სირთულეების დროს“

სიმამაცე არ ნიშნავს იმას, რომ არ გეშინია. საჭიროა გარკვეული სირთულეების გავლა, გაბედული ნაბიჯების გადადგმა შიშის მიუხედავად, რათა მიიღოთ სასურელი. სჯობს გაბედოთ და სანაცვლოდ არაფერი მიიღოთ, ვიდრე გაუბედაობის გამო ცხოვრებისეული დანაკარგი განიცადოთ.

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში