ჯონ მაქსველი – „ურთიერთობები“

კარგი ურთიერთობების დამყარების მეშვეობით შეძლებთ ხალხზე ზეგავლენის მოხდენას. საუკეთესო ლიდერებს თავიანთი ხალხი უყვართ. თუ არ გეყვარება შენს დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანები, მომავალში პირად ძალაუფლებას მათ საწინააღმდეგოდ გამოიყენებ.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში