ჯონ მაქსველი – „ხასიათი“

ძლიერი ხასიათი ნიშნავს, ამბობდე იმას, რასაც გულისხმობ და ასრულებდე შენს ყოველ დაპირებას. კარგი ამბავი ხასიათის შესახებ ის არის, რომ ეს არჩევანია. ჩვენ არ ვიბადებით მასთან ერთად, არამედ ვწყვეტთ, რომ გვქონდეს იგი.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში