ჯონ მაქსველი – „შედეგის მიღება“

დროს ნუ დაკარგავ, მხოლოდ ლაპარაკით წარმატებას ვერ მიაღწევ. ლაპარაკს არ აქვს ფასი, თუმცა ის, რასაც აკეთებ, საძირკველს უყრის ყველა შენს საუბარს. ასე რომ, ყოველი დღის ბოლოს ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რაიმე აღსანიშნავი და მნიშნელოვანი თუ გააკეთეთ…

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში