ჯონ მაქსველი – „შესაძლებლობის 100%-ით გამოვლენა“

აუცილებელია, რომ თქვენი შესაძლებლობების 100% გააკეთოთ დღეს, რადგან როდესაც დღე დამთავრდება, ამ დანაკლისს ვეღარასდროს აანაზღაურებთ, უკან ვერ დაბრუნდებით, კომპენსირება ვერ მოხდება, თავიდან ვერ დაიწყებთ.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

მაქსველის სხვა ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში