თუ ბიბლიას ძალა აქვს, როგორ შეიძლება, ადამიანი კითხულობდეს და კვლავ არ სწამდეს?

by გუჯა ჩაჩანიძე
397 ნახვა