აღსრულდა!

აღსრულდა! იესო ცოცხალია, სიკვდილი – დამარცხებული; სიბნელეში მყოფთ სინათლე გამოუცხადდათ! მისმა გულმა დაიტია მთელი სამყარო, მისი სისხლი საკმარისია ყველასთვის! იმძლავრა ლომმა იუდას ტომიდან და მისი მეშვეობით ხსნა მოგვეცა! ჯვარმა მოგვიტანა შერიგება მამასთან, ვინაიდან როგორც ადამში კვდება ყველა, ასევე გაცოცხლდებიან ქრისტეში!

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება