ახალგაზრდები ქრისტეს ჯვრისაკენ

ვერაფერი შეაჩერებს ახალგაზრდებს, რომელთა საერთო მიზანიც უფალია!

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება