,,განმტკიცდი რწმენით” – ჩარლზ სპერჯენი

დაეჭვებული, რომელიც ჰგავს ზღვის ტალღას, ნუ იფიქრებს, რომ რაიმეს მიიღებს ღვთისაგან! სწორედ ამიტომ, ქრისტიანო, ფხიზლად უდარაჯე შენს რწმენას, რამეთუ მასთან ერთად შეგიძლია, დაიპყრო ყველაფერი, რაოდენ ღარიბიც არ უნდა იყო; მაგრამ მის გარეშე ვერაფერს მოიპოვებ… „თუკი რამე შეგიძლიაო?!.. მორწმუნისათვის ყველაფერი შესაძლებელია!..“

დაეჭვებული, რომელიც ჰგავს ზღვის ტალღას, ნუ იფიქრებს, რომ რაიმეს მიიღებს ღვთისაგან! სწორედ ამიტომ, ქრისტიანო, ფხიზლად უდარაჯე შენს რწმენას, რამეთუ მასთან ერთად შეგიძლია, დაიპყრო ყველაფერი, რაოდენ ღარიბიც არ უნდა იყო; მაგრამ მის გარეშე ვერაფერს მოიპოვებ… „თუკი რამე შეგიძლიაო?!.. მორწმუნისათვის ყველაფერი შესაძლებელია!..“

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება