დროდადრო, ცხოვრება შეიძლება რთული იყოს

ცხოვრება შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ არსებობს იმედი! მუსიკა კვლავ აჟღერდება!..

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება