ემადლიერე ღმერთს, რადგან დიდებულია იგი

ემადლიერე ღმერთს, რადგან დიდებულია იგი, საუკუნოა მისი სიყვარული!

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება