ემანუელ, ღმერთია ჩვენთან (ტიტრებით)

ეკლესია, როგორც სპეტაკი სასძლო, ველით მას! მან გვიჩვენა, რომ წუთისოფელი წარმავალია და მანვე მოგვცა სურვილი, რომ მისთვის ვიცოცხლოთ.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება