ემანუელ, ღმერთია ჩვენთან

ის სუნთქავს, გული ძგერს, სისხლი ჩქეფს მის ძარღვებში. ის არის ღვთის აღმდგარი ძე, რომელიც სიცოცხლეს გვთავაზობს. ჩვენს წუხილს ის მხიარულებად აქცევს, ჩვენს ტირილს – სიცილად. მისი წყალობით გვეწოდება ღვთის შვილები. მისი მადლით არასოდეს ვიქნებით მარტონი!.. ემანუელ, ღმერთია ჩვენთან!

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება