,,იესო ქრისტე უფალია” – შედრაქ მეშაქ ლოკრიჯი

ვცოცხლობთ თუ ვიხოცებით, უფლისანი ვართ, რადგან იმისთვის მოკვდა და გაცოცხლდა ქრისტე, რომ იუფლოს მკვდრებზეც და ცოცხლებზეც. იესო ქრისტე უფალია!

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება