„იესო შემობრუნდა“ – იუდა სმიტი

მათეს სახარების მე-9 თავის 22-ე მუხლი იწყება ყველაზე ღრმა თეოლოგიური სიტყვებით, რაც კი ოდესმე წამიკითხავს ახალ აღთქმაში. აქ წერია: „ხოლო იესო მიბრუნდა.“

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება