ირბინე მიზნისკენ

ირბინე! ტალღებს ნუ მიაპყრობ მზერას, რომ არ დაიხრჩო. სასოწარკვეთილებას ნუ მიეცემი მიზეზთა გამო. მხოლოდ მიზანს და ამ მიზნის მომცემს უყურე! დაჟინებულად მისდიე! ირბინე!..

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება