ირწმუნე შობის მიზეზი – იესო ქრისტე

დროთა დასაწყისში იქნა ნაწინასწარმეტყველები, რომ დაიბადებოდა ჩვილი. ის თავმდაბლურად იშვა გომურში, ერთ პატარა, ღარიბულ ქალაქში, მაგრამ მას დიადი დანიშნულება უნდა აღესრულებინა, რის შემდეგაც სამყაროში უწინდებურად აღარაფერი იქნებოდა. ისტორია შეიცვლებოდა. ის არის ღვთის ძე და ის ფლობს ზეცის ძალაუფლებას.

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება