მე ვირჩევ…

გოლგოთის გამო მე თავისუფალი ვარ არჩევანში და მე ვირჩევ სიყვარულს… ვერაფერი ამართლებს სიძულვილს. ვერავითარი უსამართლობა ვერ დაუდგება ბოღმას თავდებად. მე ვირჩევ სიყვარულს. დღეს მე მეყვარება ღმერთი და ის, რაც უყვარს ღმერთს.

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება