ტანჯვით გარდასახულნი – რიკ უორენი

ღმერთთან არც ერთი პრობლემა არ არის ამაო (ფუჭი). იგი ყოველდღიური ვითარებების მეშვეობით აყალიბებს ჩვენს ხასიათს.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება