„ღმერთი არს ჩვენთან!“ – ჩარლზ სპერჯენი

დაე ღმერთმა გვასწავლოს მნიშვნელობა და ძალა სახელისა – ,,ემანუელ“, რაც ნიშნავს – ,,ღმერთი ჩვენთან არს!“

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება