ღმერთმა დაწერა წიგნი

ღმერთმა დაწერა წიგნი და ამ წიგნით, ამ სიტყვებით ის აღვიძებს ჩვენს მიძინებულ და მოწყენილ სულებს. ის გვათავისუფლებს ცოდვის ბორკილებისგან; სურვილებისგან, რომლებიც ძარცვავს ჩვენს ცხოვრებას.

Heading Title

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება