,,შეუძლებელია ქრისტეს და ცოდვის ერთად მოქცევა” – რენდი სმიტი

შეუძლებელია ქრისტეს და ცოდვის ერთად მოქცევა. შეუძლებელია ქრისტეს დამატება ჩვენს ცხოვრებაში ცოდვის გამოკლების გარეშე. შეხედულების ცვლილებას ქცევის ცვლილებაც უნდა მოსდევდეს.

შეუძლებელია ქრისტეს და ცოდვის ერთად მოქცევა. შეუძლებელია ქრისტეს დამატება ჩვენს ცხოვრებაში ცოდვის გამოკლების გარეშე. შეხედულების ცვლილებას ქცევის ცვლილებაც უნდა მოსდევდეს.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება