„ჯვარი გვიჩვენებს… “ – ბილი გრემი

„ჯვარი გვიჩვენებს იმას, თუ რაოდენ სერიოზულია ჩვენი ცოდვა და ამავდროულად გვიჩვენებს იმასაც, რაოდენ განუსაზღვრელი სიყვარული აქვს ღმერთს.“ – ბილი გრემი

„ჯვარი გვიჩვენებს იმას, თუ რაოდენ სერიოზულია ჩვენი ცოდვა და ამავდროულად გვიჩვენებს იმასაც, რაოდენ განუსაზღვრელი სიყვარული აქვს ღმერთს.“ – ბილი გრემი

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება