9 ნეტარება | მათეს სახარება 5:3-11

„ნეტარ არიან ღატაკნი სულით, რადგან მათია ცათა სასუფეველი. ნეტარ არიან მგლოვიარენი, რადგან ისინი ნუგეშცემულნი იქნებიან. ნეტარ არიან თვინიერნი, რადგან ისინი დაიმკვიდრებენ დედამიწას. ნეტარ არიან სიმართლისათვის მშიერ-მწყურვალნი, რადგან ისინი დაპურდებიან. ნეტარ არიან მოწყალენი, რადგან ისინი შეწყალებულ იქნებიან. ნეტარ არიან გულით წმინდანი, რადგან ისინი ღმერთს იხილავენ. ნეტარ არიან მშვიდობისმყოფელნი, რადგან ისინი ღმერთის შვილებად იწოდებიან. ნეტარ არიან სიმართლისათვის დევნილნი, რადგან მათია ცათა სასუფეველი. ნეტარნი ხართ თქვენ, როდესაც გგმობენ, გდევნიან და ყოველგვარ ბოროტს ამბობენ თქვენზე ჩემ გამო.” მათეს სახარება: 5:3-11

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება