გუნდი „ალფა“ – „შენკენ აღვაპყარ ჩემი თვალები“ (საგალობელი)

საგალობელი, რომელიც გამოხატავს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია უფლის არსებობა ჩვენს ცხოვრებაში.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება