თიკო იაშაღაშვილი – “მე მაინც უფალში გავიხარებდი” (საგალობელი)

ქართული ქრისტიანული საგალობელი თიკო იაშაღაშვილის შესრულებით: „მე მაინც უფალში გავიხარებდი, ჩემი ხსნის ღმერთში ვნახავდი შვებას…“

საგალობლის ტექსტი დაფუძნებულია აბაკუმ წინასწარმეტყველის წიგნიდან მე-3 თავის 17-19 მუხლებზე.

ტექსტი მალე დაემატება

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება