ნათია ზაზაძე – „ემანუელი“ (საგალობელი)

უცნობი ავტორის მიერ 1200 წლის წინ ლათინურ ენაზე დაწერილი საგალობლის –
,,Veni Veni Emmanuel“ (მოდი, მოდი ემანუელ) – ის ქართული ვერსია ნათია ზაზაძის შესრულებით.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება