ჯგუფი „ალფა“ – „როგორ გადაგიხადო მადლობა“ (საგალობელი)

ღირსია უფალი, რომ ჩვენში ხედავდეს მადლიერ გულებს იმ გადარჩენისთვის, რომელიც მან მოგვიტანა; სულიწმინდისთვის, რომელიც დატოვა ჩვენს ნუგეშისმცემლად; მადლისა და წყალობისთვის, რომელიც უხვადაა ყველა მის შვილზე…

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება