ჯგუფი „ალფა“ – „ღმერთმა ჩემთვის ძე შესწირა“ (საგალობელი)

საგალობელი გადმოგვცემს, თუ როგორ მიგვიღო უფალმა ცოდვილები და გაგვწმინდა თავისი ძის დაღვრილი სისხლის მეშვეობით…

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება