გამხნევდი, ნუ გეშინია!

შენ მიმიძღვი წინ და შავეთის ველზეც რომ ვიარო, არ შემეშინდება, რადგან შენა ხარ ჩემთან.
რადგან შენ ამბობ და ქარიშხალი მშვიდდება. შენ ამბობ და ყოველივე გემორჩილება.

გამხნევდი. ნუ გეშინია!

ის ჩვენთან არის! ჩვენ აღარ ვართ შიშის მიერ შებორკილნი!

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში