დავითი და გოლიათი – მალკოლმ გლედუელი

სწავლება ბიბლიიდან, მეფე დავითისა და გოლიათის ისტორიის მიხედვით.

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში