მარტინ ლუთერ კინგის ბოლო გამოსვლა

ამონარიდი მარტინ ლუთერ კინგის ბოლო ქადაგებიდან, სიკვდილამდე ერთი დღით ადრე.

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში