მე ვიბრძოლებ

ჩემი გული მტკიცეა, ჩემი მიზანი ‒ შეურყეველი. მე მზად ვარ ღვთის სამსახურებლად. ჩემი პოტენციალი უსაზღვროა, იმიტომ, რომ უკიდეგანო ღმერთი მკვიდრობს ჩემში. მე ვიბრძოლებ!

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში