ნიკ ვუიჩიჩი: „ნუ დაუწესებ ღმერთს საზღვრებს, მიენდე!“

ის, რაც უგუნურებად ჩანს ადამიანებისთვის, ღმერთისთვის სიბრძნეა; ის, რაც შეუძლებელი ჩანს ადამიანების თვალში, ღმერთისთვის შესაძლებელია. ეს ამბავი არ არის კიდურების გარეშე მყოფი ნიკის შესახებ, ეს ამბავი არის ღმერთისა და მისი ძლიერების შესახებ; იგი გვიჩვენებს, თუ როგორ საუბრობს ღმერთი მსოფლიოს ქვეყნებში და როგორ დიდებულად იყენებს იგი ნიკს…

 

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში