ბილი გრემი: „სიცოცხლე ხანმოკლეა”

,,ჩამოწერეთ ცხოვრებისეული პრიორიტეტები და იზრუნეთ მათ განხორციელებაზე. ახლა შესაბამისი დროა, რომ გავაკეთოთ, ვისწავლოთ, წიგნები წავიკითხოთ… ახლა იმოქმედეთ! გაატარე მეტი დრო ოჯახთან ერთად.გასაცემი ფული ახლავე გაეცი; თუ სწავლას აპირებ, ახლა ისწავლე!..“

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში