ნიკ ვუიჩიჩი: „ღმერთი მოიტანს სინათლეს სიბნელეში“

ღმერთი გვაძლევს საშუალებას, რომ მივწვდეთ ტკივილით სავსე ადამიანებს და ვიყოთ ნათელი სიბნელეში. ღმერთმა მოგვიწოდა, რათა დადებითი გავლენა ვიქონიოთ ახალ თაობაზე, მათ გულში აღვძრათ სურვილი, რომ იესო ქრისტეს ერთგულ მიმდევრებად იქცნენ.

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში