ჩვენი ცხოვრება ასპარეზს ჰგავს

ჩვენი ცხოვრება ასპარეზს ჰგავს. ასპარეზი, ეს არის სარბიელი, რომელიც ღმერთმა მოგვიმზადა – გამოწვევები მატულობს, დაბრკოლებები ჩვენს შეფერხებას ცდილობს, მაგრამ ამან არ უნდა შეგვაჩეროს!

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სამოტივაციო ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში