ნუ მოკლავ, ის შენი შვილია!

არა აბორტს! ნუ მოკლავ, ის შენი შვილია!

 

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სოციალური ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში