სიყვარული, რომელსაც ეძებ…

გამოიჩინე სიმამაცე, შეიძლება სიყვარული, რომელსაც ეძებ შენშია.

 

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა სოციალური ვიდეოები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში